Manus / Produktionsledning

Jonas Hellberg har skrivit manuset till Ivar. Han beskriver arbetet som både enkelt och utmanande. Enkelt därför att Ivar Kreugers liv innehöll så mycket dramatik och historiskt intressanta händelser. Utmanande eftersom research-materialet var enormt och för att det cirkulerar många myter om Ivar Krueger. Det kändes viktigt att hitta det mänskliga i Ivar och verkligen försöka förstå på djupet varför han agerade som han gjorde.

Jonas Hellberg driver till vardags ett galleri i centrala Kalmar. Hans kultur- och konstintresse är brett. Persona galleri är ett litet kulturcentrum med både utställningar och olika typer av andra kulturarrangemang. Under åren har Jonas bearbetat och skrivit flera manus för teater, exempelvis för Teater Proximus och teatergruppens Lars Molin-föreställningar på norra Öland. Han har även skrivit Divine Opera-duos föreställning ”Ingmar Bergman och musiken” som sattes upp på Stockholms stadsteaters soppteater 2018.

Jonas har tidigare startat och drivit Vallens soppteater på Kalmar teater. Han har varit stipendiat på Bergmangårdarna på Fårö 2016 och under sommaren 2022 är han stipendiat på Axel Munthes Villa San Michelle på Capri.

En stor del av hans arbetstid och engagemang lägger Jonas på att vara ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd, ordförandeskapet i stiftelsen Kalmar läns museum, i styrgruppen för det kulturpolitiska konventet Folk och kultur och som ledamot i Byteatern, Kalmar läns teater.

Få våra senaste nyheter.FL-Net AB, Kalmar © 2024. All rights reserved.